Oblicza epok 1.1 – podręcznik do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego oraz technikum

20 kwietnia 2022

Oblicza epok 1.1 kupisz w Taniej Książce” to pierwsza część spośród całej serii podręczników przeznaczonych do nauki języka polskiego w liceach ogólnokształcących oraz technikach zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Autorami publikacji są Adam Karbarczyk, Dariusz Trześniowski oraz Dariusz Chemperek. Podręcznik został wydany przez wydawnictwo WSiP, które specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości materiałów edukacyjnych na potrzeby polskiej oświaty. Zgodność publikacji z najnowszą podstawą programowa zaświadcza dopuszczenie jej do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (nr dopuszczenia 952/1/2019). 

Zawartość podręcznika

Treści w podręczniku ułożone są w kolejności chronologicznej poczynając od tekstów najdawniejszych. Niniejsza część obejmuje następujące działy: Biblia w literaturze i kulturze, literatura antyczna oraz średniowiecze. Naukę w szkole średniej uczeń rozpoczyna więc od zapoznania się z najstarszymi tekstami przewidzianymi podstawą programową, sięgając niejako do źródeł cywilizacji łacińskiej. Podręcznik zawiera odpowiednio sformułowane komentarze do omawianych utworów, a także zrozumiałe wyjaśnienia pojęć kluczowych dla zrozumienia poszczególnych zagadnień. Każda epoka rozpoczyna się od rzetelnego wstępu, w której przedstawione są jej główne założenia oraz motywy przewodnie.

Zalety podręcznika

Podręcznik kształtuje rozmaite umiejętności: czytanie ze zrozumieniem, formułowanie dłuższych wypowiedzi ustnych, a także redagowanie tekstów pisemnych własnego autorstwa. Specjalnie wyróżniono zagadnienia związane z nauką o języku. Pod każdym tekstem znajdują się odnoszące się do niego ćwiczenia, które pomagają ocenić, czy w odpowiednim stopniu opanowało się już wymagany podstawą programową materiał. Główną zaletą publikacji są natomiast elementy praktyczne – autorzy często zestawiają antyczne czy biblijne teksty z dzisiejszymi wytworami kultury, w których zastosowano podobne motywy. Pomaga to spojrzeć na nie w szerszym kontekście i dojrzeć w antycznych utworach uniwersalne prawdy. 

#oblicza epok 1.1